Stockholm
Spine Center
Sveriges Största Ryggklinik

Problem med ryggen?

Vi tar hand om ryggproblem från nacken ner till svanskotan. Under år 2015 utfördes ca 1 600 ryggoperationer och ca 14 000 öppenvårdsbesök.

Vår vision är att Stockholm Spine Center skapar förebilden för multiprofessionell behandling av rygg- och nackbesvär. Vi vill ha den kompletta ryggkliniken där vi genom bra kommunikation och bra logistik nyttjar den kompetens vi tillsammans besitter. Vi ligger i frontlinjen gällande forskning och införande av nya behandlingsmetoder och vi satsar på att ur alla aspekter utveckla kvaliteten i vårdarbetet.

Läs mer om oss »

Animationer

Animationer

Se våra animationer som beskriver några av våra vanligaste ingrepp.

Läs mer

Frågefomulär

Frågefomulär

Ska du komma på ett mottagningsbesök till oss? Klicka på läs mer.

Läs mer